Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie

Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie

Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skierowanego do młodych organizacji pozarządowych i nieformalnych grup chcących zrealizować swój pierwszy projekt społeczny.

Śląskie Lokalnie to inicjatywa pozwalająca pozyskać granty na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Dotacje mogą być przeznaczone na rozwój młodych organizacji pozarządowych lub realizację projektu społecznego. Nabór wniosków wystartował 1 lutego i potrwa do 2 marca.

Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych. Inicjatorzy zamierzają przeprowadzić trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Kto może wnioskować o środki finansowe?

- młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).

- grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.

- organizacja pozarządowa (patron) to taka organizacja, która składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.

Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek na stronie fioslaskie.com. Na etapie składania wniosku nie trzeba opisywać szczegółowo budżetu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec marca.