Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Z wizytą u Betonowskich i Marglowskich. Co słychać u pustułek w cementowniach CEMEX Polska?

Z wizytą u Betonowskich i Marglowskich. Co słychać u pustułek w cementowniach CEMEX Polska?

CEMEX Polska nieprzerwanie pracuje nad zwiększaniem zaangażowania w ochronę przyrody. Szczególną uwagę firma poświęca inicjatywom realizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie swoich zakładów. Jednym z głównych projektów CEMEX dotyczących ochrony bioróżnorodności jest program „Pustułki – sokoły CEMEX-u” realizowany w cementowniach w Chełmie i Rudnikach koło Częstochowy.

W 2011 roku na terenie Cementowni CEMEX w Chełmie zawisły pierwsze budki lęgowe dla pustułek, czyli objętego ścisłą ochroną gatunku sokoła. Od tego czasu projekt został rozbudowany i objął swoim zasięgiem również Cementownię w Rudnikach. Jako że pustułki nie budują swoich gniazd, sposobem na zapewnienie ich czynnej ochrony jest montaż skrzyń lęgowych. W swoich zakładach CEMEX zainstalował już łącznie osiem budek lęgowych, a niektóre z nich wyposażył dodatkowo w kamery z podglądem na żywo, umożliwiającym internautom obserwacje ptaków w pierwszych tygodniach życia. Dodatkowo Zespół Ochrony Środowiska CEMEX w okresie lęgowym prowadzi kalendarz opisujący ważne wydarzenia z życia ptaków, a współpracujący z firmą ornitolodzy wspomagają firmę w badaniach i obrączkowaniu ptaków.

Po zakończonym sezonie 2022, CEMEX z przyjemnością dzieli się wynikami przeprowadzonych prac. Miniony sezon rozpoczął się w cementowniach dosyć nietypowo, ponieważ jedną z przygotowanych dla pustułek budek lęgowych zamieszkała rodzina kawek. Zdarzenie to jest o tyle interesujące, że zazwyczaj to pustułki zajmują nieużywane gniazda ptaków krukowatych. Poza udanym lęgiem kawek, CEMEX odnotował na terenie swoich zakładów również 8 rodzin pustułek, które w 2022 roku doczekały się potomstwa.

- Cieszymy się, że nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty i co roku nowe pokolenie pustułek opuszcza gniazda w naszych zakładach - mówi Monika Wosik, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX Polska. – Jak wynika z ekspertyzy współpracującego z nami ornitologa, w 2022 roku szacunkowo 34 młode osobniki zostały odchowane w naszych cementowniach - dodaje. 

W tym roku podczas prac badawczych skupiono się na rodzinach Betonowskich z Chełma oraz Marglowskich z Rudnik. Pisklęta zostały przebadane oraz zaobrączkowane. Dzięki analizie genetycznej ustalono również ich płeć - odnotowano cztery samice oraz czterech samców. Z ciekawostek zaobserwowano, że choć zazwyczaj głównie to samice pustułek zajmują się inkubacją jaj – Pan Betonowski poświęcał temu zadaniu stosunkowo wiele czasu. Kamera zainstalowana w skrzyni lęgowej rodziny Betonowskich zarejestrowała również odwiedziny starszych podlotów z sąsiedniej budki, które przylatywały na karmienie, co jest dość nietypową obserwacją.

Sezon lęgowy 2022 był naprawdę udany i bogaty jeżeli chodzi o poczynione obserwacje, które pozwalają nam dowiedzieć się coraz więcej o tym zagrożonym gatunku. Dalsze informacje oraz zdjęcia z budek lęgowych znajdują się na stronie internetowej www.cemex.pl/ochrona-pustulek. Tymczasem kolejny sezon lęgowy w cementowniach rozpocznie się już w marcu, wtedy też CEMEX uruchomi transmisję ze skrzyń lęgowych oraz poinformuje o dalszych planach dotyczących projektu.

O CEMEX Polska

CEMEX Polska Sp. z o.o. jest spółką z grupy CEMEX - globalnego producenta z branży materiałów budowlanych, który troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX Polska to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX Polska oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe. Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej pod następującym linkiem: www.cemex.pl