Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

Urząd Gminy Kłomnice informuje, że z dniem 29 listopada ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.

Koszt zakupu 1,5 t węgla to kwota 3 tysiące złotych. Podana cena zawiera koszt dowozu ze składu do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, tak że mieszkaniec nie ponosi kosztów dowozu.

Dostępne są dwie frakcje, tj. orzech i ekogroszek.

Na bieżąco trwa weryfikacja złożonych wniosków. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Do mieszkańców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone wykonywany jest telefon z informacją i prośbą o zgłoszenie się do urzędu, tj. do pokoju 109, I piętro, a następnie o dokonanie wpłaty w kasie urzędu, celem uzyskania potwierdzenia zapłaty. W dalszej kolejności z mieszkańcem bezpośrednio kontaktuje się skład w celu ustalenia terminu dostawy.

Istnieje możliwość usługi workowania, jednak jest to koszt dodatkowy, który mieszkaniec ustala ze składem węgla.

Jednocześnie informujemy, że wpłat dotyczących zakupu węgla można dokonywać w kasie urzędu w formie gotówkowej, wyłącznie w godzinach od 8 do 13.30.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod nr. tel. : 533 344 531.