Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Nagrody Starosty Częstochowskiego

Nagrody Starosty Częstochowskiego

Już piąty raz przyznane zostały Nagrody Starosty Częstochowskiego  dla uzdolnionych uczniów.

W tym roku otrzymało je dwudziestu sześciu uczniów zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Nagrody osobiście wręczył Starosta Częstochowski Krzyztof Smela wraz z Wicestarostą Janem Miarzyńskim i Członkiem Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adamem Morzykiem.

Edukacja jest ważnym tłem pomyślnego rozwoju Powiatu Częstochowskiego, którego przyszłość zależeć będzie od dzisiejszej młodzieży. Dlatego tak bardzo ważna jest świadomość, że nakłady ponoszone na naukę to nie wydatek, a inwestycja. Nie da się rozgraniczyć rozwoju czegokolwiek od edukacji.  Poziom wykształcenia i kompetencje mieszkańców mają ogromny wpływ na atrakcyjność regionu w oczach potencjalnych inwestorów, wykształcony mieszkaniec dużo chętniej angażować będzie się w lokalne inicjatywy i życie samorządu budując atmosferę dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inwestycję w oświatę od lat stanowią priorytet Władz Powiatu Częstochowskiego, czego dowodem jest kontynuowany program nagradzania uzdolnionych uczniów zamieszkujących nasz powiat.

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia oraz średnią ocen co najmniej 4,75 uzyskaną w poprzednim roku szkolnym 2021/2022.
Uczniowie, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Częstochowskiego spełnili następujące warunki:
      w kategorii nauka – w poprzednim roku szkolnym uczeń  zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej III miejsce na wyższych szczeblach,
       w kategorii kultura- w poprzednim roku szkolnym uczeń zdobył I,II,II miejsce lub wyróżnienie w konkursach artystycznych rangi międzynarodowej,
       w kategorii sport – w poprzednim roku szkolnym uczeń zajął co najmniej IV miejsce w finałach Mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest Polski Związek Sportowy.

Nagrody finansowane są z środków własnych Powiatu Częstochowskiego i wynoszą 1.500 zł/ osoba.

Nagrody otrzymali:

KULTURA
1. Bartosz Bąk gm. Kłomnice,
2. Milena Bąk gm. Kłomnice
3. Kinga Kipigroch gm. Kłomnice,
4. Laura Grabarczyk gm. Kłomnice,

NAUKA

1. Urszula Kłak gm. Kłomnice,

Gratulację przybyłym uczniom, dumnym rodzicom i nauczycielom przekazało także ścisłe kierownictwo Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie w osobach Naczelnika dr Leonarda Smolarskiego i Zastępcy Naczelnika Anny Dziewior.