Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W tym roku Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 28 sierpnia., na terenie boiska sportowego KS METAL w Rzekach Wielkich.
W zawodach udział wzięło łącznie 14 drużyn strażackich w tym: 7 męskich, 2 kobiece i 5 młodzieżowych. Celem takich zawodów jest w szczególności mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo –gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.
Zawody sędziowała komisją sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, której przewodniczył młodszy brygadier Krzysztof Dzwonnik. Na początku odbyła się weryfikacja zgłoszeń drużyn i odprawa dowódców drużyn z komisja sędziowską. Wylosowano kolejność startów i omówione zostały szczegóły sędziowania poszczególnych konkurencji. Po odprawie drużyn rozpoczęła się rywalizacja. Najpierw odbyła się konkurencja: sztafeta pożarnicza w każdej kategorii, a następnie druga część zawodów czyli ćwiczenie bojowe popularnie nazywane „bojówką”. Niestety nie wszystkim drużynom udało się zadanie to wykonać bezbłędnie i komisja sędziowska musiała nałożyć punkty karne.
Rywalizacja w każdej kategorii była bardzo zacięta. Każdy zespół dawał z siebie wszystko.
Po zakończeniu rywalizacji i po podliczeniu wyników z powodu burzy nie odbyło się odczytanie wyników i wręczenie pucharów i dyplomów, nastąpi to po ustaleniu nowego terminy.
Nie mniej jednak zawody zostały sklasyfikowane i wyłonieni zwycięzcy.
I tak w klasyfikacji generalnej zawodów: w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych grupa dziewcząt I miejsce zajęła drużyna OSP Chorzenice-Witkowice i była to jedyna drużyna w tej kategorii, w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych grupa chłopców I miejsce zajęła drużyna OSP Konary, II miejsce OSP Zdrowa, III miejsce OSP Rzerzęczyce. W klasyfikacji drużyn kobiecych najlepszy wynik i I miejsce zajęły kobiety z OSP Karczewice-Garnek, na II miejscu OSP Pacierzów. Rywalizacja wśród seniorów tym roku zakończyła się następująco: I miejsce OSP Zdrowa, , II miejsce OSP Zawada III miejsce OSP Konary, IV miejsce OSP Karczewice-Garnek, V miejsce OSP Pacierzów, VI miejsce OSP Kłomnice, VII miejsce OSP Rzerzęczyce.
Na zawody przybyli: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes Zarządu OG ZOSP RP – dh Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta Adam Śliwakowski, Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Żurek, Wiceprezes Zarządu OG ZOSP RP dh Kazimierz Wilkoszewski, Wiceprezes Zarządu OG ZOSP RP dh Rafał Matusiak, Skarbnik Zarządu OG ZOSP RP w Kłomnicach dh Janusz Bławat.
Przygotowanie takiej imprezy wymaga bardzo dużego wysiłku organizacyjnego i najzwyklejszej pracy fizycznej. Dlatego kieruję słowa podziękowania druhów z OSP Rzerzęczyce, OSP Chorzenice- Witkowice, OSP Konary, OSP Karczewice-Garnek, OSP Zdrowa, którzy przygotowali obiekt do zawodów i OSP Kłomnice, która przygotowała posiłek dla uczestników zawodów.
 

Zdjęcia z gminnych zawodów OSPZdjęcia z gminnych zawodów OSPZdjęcia z gminnych zawodów OSPZdjęcia z gminnych zawodów OSPZdjęcia z gminnych zawodów OSPZdjęcia z gminnych zawodów OSPZdjęcia z gminnych zawodów OSPZdjęcia z zawodów OSP