Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

82 rocznica II wojny światowej

82 rocznica II wojny światowej

W 2021 roku przypada 82 rocznica wybuchu II wojny światowej.

Był to największy konflikt zbrojny w historii świata, który pochłonął według różnych szacunków od 50 do 80 milionów ofiar. II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku od ataku wojsk niemieckich na Wieluń i Westerplatte. Po tych atakach do wojny przeciwko Niemcom przyłączyły się również inne państwa w tym Francja i Wielka Brytania i wojna przybrała charakter wojny światowej. Niestety większość bitew prowadzonych przez polskie wojska skończyła się klęską jednakże zdarzył się wyjątek jakim była bitwa pod Mokrą, którą siłom polskim pod dowództwem Juliana Filipowicza udało się wygrać. Niestety w kolejnych dniach wojska niemieckie konsekwentnie parły naprzód wypierając wojska polskie ze swoich pozycji. W wyniku ostatecznej porażki Polska poniosła znaczne straty zarówno wśród ludności cywilnej jak i wśród żołnierzy jednakże najważniejszym wynikiem porażki Polski w tym konflikcie była utrata przez Polskę niepodległości i wejście pod okupację niemiecką i rosyjską.