Zdrowie i uroda

Apteki, Ośrodki zdrowia

Piękno

Atrakcyjność fizyczna to stopień, w jakim cechy fizyczne danej osoby są uważane za estetyczne lub piękne.

Fitness

Sprawność fizyczna to ważny aspekt zdrowia

Apteki

Apteka to nauka i technika przygotowywania i wydawania leków. Jest to zawód zdrowia, który łączy nauki o zdrowiu z naukami chemicznymi i ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego stosowania leków farmaceutycznych.

Ośrodki zdrowia

Jednostka podstawowej opieki zdrowotnej (dawniej: zakład opieki zdrowotnej) to podmiot leczniczy sprawujący kompleksową opiekę nad osobami, które zadeklarowały chęć korzystania z usług pracującego w niej lekarza rodzinnego lub innego lekarza z uprawnieniami do tworzenia aktywnej listy pacjentów.