Menu

Projekt CIS

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

W związku z realizacją projektu pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową” zapraszamy Państwa do złożenia ofert cenowych, dotyczącej zakupu i dostawy:

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu