Ostrzeżenia

Składanie wniosków o zakup węgla w 2023 roku do 14 kwietnia

Wójt Gminy Kłomnice informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków o preferencyjny zakup węgla w 2023 roku.

 Wszystkich zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych prosimy o kontakt :

  1. Dzwoniąc na nr telefonu 533 344 531 (tylko możliwość uzyskania dodatkowych informacji).
  2. Osobiście w Urzędzie Gminy Kłomnice, w Punkcie Informacyjnym (w godzinach otwarcia Urzędu) do dnia 14.04.2023 r. (możliwość złożenia wniosku).
  3. Wnioski o paliwo stałe są dostępne również u Sołtysów miejscowości.

Prosimy Mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla o złożenie wiosku  z podaniem następujących informacji:

- Imię i nazwisko

- Adres zamieszkania

- Nr telefonu lub adres email

- Rodzaj węgla (ekogroszek, orzech)

- Ilość

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy lub która ma wpisane zgłoszenie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako główne źródło ciepła – źródło węglowe.

Dodatkowo informujemy, że ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada, że osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach, pod warunkiem, że nie nabyła węgla na sezon grzewczy, przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę - w ilości, która została określona w rozporządzeniu.

Z informacji uzyskanych w dniu 24 stycznia ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że Wnioskodawca, który zakupił węgiel w cenie poniżej 2000,000 brutto za tonę w innym miejscu niż urząd gminy w tym w PGG w ilości:

  • poniżej 1,5 tony- może kupić 3 tony na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  • 1,5 tony i więcej, a poniżej 3 ton- może kupić 1,5 tony
  • 3 tony i więcej- nie może skorzystać z preferencyjnego zakupu
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zakup paliwa stałego.docx)Wniosek o zakup paliwa stałego.docx[ ]17 kB