Ostrzeżenia

Nowe taryfy opłat - niższa cena za wodę

Nowe  taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kłomnice.

Informuję mieszkańców, iż od dnia 20.07.2022r. do 19.07.2023 r.  na terenie gminy Kłomnice obowiązywać będą nowe  taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, decyzją nr PO.RZT.70.152.2021/D/SK z dnia 16 czerwca 2021 roku.

Wobec tego ceny  usług wodno-kanalizacyjnych i innych opłat będą wynosić: 

Cena 1 m³ wody dostarczonej z wodociągów  – 3,05 zł (brutto) 

Cena 1 m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej lub dowożonych  

do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków – 4,96 zł (brutto)

Opłata stała – 1,87 zł /miesiąc  (brutto)

 

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                           Piotr Juszczyk