Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2023

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2023

 

Więcej informacji pod linkiem

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=775&x=69&y=124&z=&n_id=7901