Kultura

Publikacja badań w Biuletynie Fides

W latach 2014-2016 Anna Tyras, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach - filia w Skrzydlowie, prowadziła rozległe badania dotyczące gazetek parafialnych na terenie miasta Częstochowy.

Aktywność Bibliotek 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach ma przyjemność przybliżyć mieszkańcom naszej społeczności swoją działalność w roku 2016. W naszej gminie funkcjonuje sześć placówek bibliotecznych, które zlokalizowane są w Kłomnicach, Rzerzęczycach, Garnku, Zawadzie, Skrzydlowie i w Pacierzowie.