Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Uległ zmianie sposób segregacji odpadów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kłomnice w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19 ) od dnia 1 kwietnia 2018 r. ulega zmianie sposób segregacji odpadów (wyodrębniona zostaje osobna frakcja PAPIERU).

Odpady należy segregować we wskazany poniżej sposób:

 

Uległ zmianie sposób segregacji odpadów