Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów - listopad 2018 r.

 Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: listopad 2018 r.

 

 Obręb

 Odpady zmieszane

 Papier
(worek niebieski)

 Metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
(worek żółty)

 

Odpady biodegradowalne
(worek brązowy)

Szkło

Popiół

Michałów Rudnicki, Witkowice, 22.11.2018 05.11.2018 07.11.2018
Chorzenice, Nieznanice, 22.11.2018 22.11.2018 30.11.2018
Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19, 21, 23), 23.11.2018 06.11.2018 07.11.2018
Huby, 23.11.2018 05.11.2018 07.11.2018
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka, 23.11.2018 06.11.2018 07.11.2018
Garnek, Kuźnica, 23.11.2018 23.11.2018 22.11.2018
Adamów ul. Rycerska nr 19, 21, 23, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia, 26.11.2018 06.11.2018 08.11.2018
Niwki, Przybyłów, 26.11.2018 05.11.2018 08.11.2018
Karczewice, Pacierzów, 26.11.2018 26.11.2018 23.11.2018
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna, 27.11.2018 06.11.2018 08.11.2018
Konary, Lipicze, Jamrozowizna 27.11.2018 27.11.2018 26.11.2018
Skrzydlów 28.11.2018 05.11.2018 08.11.2018
Śliwaków, Zawada,   Zberezka 28.11.2018 28.11.2018 27.11.2018
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie 29.11.2018 05.11.2018 09.11.2018
Zdrowa, Janaszów Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa 29.11.2018 29.11.2018 28.11.2018
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa Pustkowie Kłomnickie 30.11.2018 30.11.2018 29.11.2018
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa 30.11.2018 06.11.2018 09.11.2018