Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów - maj 2018 r.

 

Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: maj 2018 r.

Obręb

Odpady zmieszane 

Papier (worek niebieski)

Metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (worek żółty)

Odpady biodegradowalne (worek brązowy)

I termin odbioru odpadów biodegradowalnych
(worek brązowy)
Szkło
Michałów Rudnicki, Witkowice, 22.05.2018 09.05.2018 25.05.2018
Chorzenice, Nieznanice, 22.05.2018 07.05.2018 21.05.2018
Adamów   (oprócz ul. Rycerska nr 19, 21, 23), 23.05.2018 11.05.2018 29.05.2018
Huby, 23.05.2018 09.05.2018 25.05.2018
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka, 23.05.2018 11.05.2018 29.05.2018
Garnek,   Kuźnica,


23.05.2018

07.05.2018 21.05.2018
Adamów ul. Rycerska nr 19, 21, 23, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia, 24.05.2018 11.05.2018 29.05.2018
Niwki, Przybyłów, 24.05.2018 09.05.2018 25.05.2018
Karczewice, Pacierzów,
24.05.2018
08.05.2018 21.05.2018
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna,
25.05.2018
11.05.2018 29.05.2018
Konary, Lipicze, Jamrozowizna,
25.05.2018
08.05.2018 21.05.2018
Skrzydlów,
28.05.2018
09.05.2018 25.05.2018
Śliwaków,   Zawada, Zberezka,
28.05.2018
09.05.2018 21.05.2018
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie,
29.05.2018
09.05.2018 25.05.2018
Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa, 29.05.2018 09.05.2018 21.05.2018
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie, 30.05.2018 09.05.2018 21.05.2018
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa, 30.05.2018 11.05.2018 29.05.2018