Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów - maj

Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: maj 2017r.

 

Obręb Odpady: zmieszane,
wielomateriałowe,
biodegradowalne.
I termin odbioru
odpadów biodegradowalnych 
(worek brązowy).
Szkło
Michałów Rudnicki, Witkowice, 23.05.2017 8.05.2017 18.05.2017
Chorzenice, Nieznanice, 22.05.2017 4.05.2017 22.05.2017
Adamów  (oprócz ul. Rycerska nr 19, 21, 23), 24.05.2017 8.05.2017 22.05.2017
Huby, 24.05.2017 8.05.2017 19.05.2017
Bartkowice, Michałów Kłomnicki,
Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka,
24.05.2017 8.05.2017 22.05.2017
Adamów ul. Rycerska nr 19, 21, 23,
Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Mstowska,
Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności,
Zachodnia,
25.05.2017 8.05.2017 22.05.2017
Niwki, Przybyłów, 25.05.2017 8.05.2017 18.05.2017
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna,
Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna,

26.05.2017
8.05.2017 22.05.2017
Skrzydlów,
29.05.2017
8.05.2017 19.05.2017
Garnek,  Kuźnica,
23.05.2017
4.05.2017 23.05.2017
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie,
30.05.2017
8.05.2017 19.05.2017
Karczewice, Pacierzów,
24.05.2017
5.05.2017 24.05.2017
Konary, Lipicze, Jamrozowizna,
25.05.2017
5.05.2017 25.05.2017
Śliwaków,  Zawada,  Zberezka,
26.05.2017
8.05.2017 26.05.2017
Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska,
Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa,
29.05.2017 8.05.2017 29.05.2017
Pustkowie Kłomnickie, 30.05.2017 9.05.2017 30.05.2017
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka,
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa,
30.05.2017 9.05.2017 30.05.2017
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa,
Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła,
Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa,
31.05.2017 8.05.2017 22.05.2017

Odpady zmieszane: papier, metal, tworzywa sztuczne.
Opakowania wielomateriałowe (worek niebieski).
Odpady biodegradowalne (worek brązowy)

Słowa kluczowe: