Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że II rata podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie pobierana przez sołtysa.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Gminy Kłomnice 76 8264 0002 2000 0000 0039 0147 w Banku Spółdzielczym Kłomnice (bez dodatkowych opłat) lub w kasie Urzędu Gminy Kłomnice.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk

Subregion Północny województwa śląskiego jest jednostką terytorialną zdefiniowaną w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uchwalonej w dniu 25 września 2000r. jako jeden z 4 tzw. obszarów polityki rozwoju (subregionów) województwa śląskiego, obok południowego, środkowego i zachodniego. Każdy z subregionów zorganizowany jest wokół aglomeracji miejskiej o znaczeniu europejskim lub krajowym, która jest zasilana przez swój obszar funkcjonalny oraz wspomagana przez lokalne ośrodki rozwoju.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Sekściński, przesłał przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego specjalny list, w którym zwraca uwagę rolnikom na przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu