Dla mieszkańca

Wiadomości dla mieszkańców

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych!

18-01-2018 Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE O NABORZE DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY KŁOMNICE NA LATA 2017-2020- ETAP II ROK 2018

Czytaj więcej

Możliwość składania wniosków na zadanie z zakresu usuwania azbestu

17-01-2018 Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice informuje zainteresowanych mieszkańców o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej

[CIS] Zakup odzieży i obuwia roboczego dla uczestników Projektu

16-01-2018 Komunikaty

Realizując obowiązek zapewnienia odzieży roboczej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach biorących udział w Projekcie pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” o którym mowa w art. 14 ust 2 pkt 3...

Czytaj więcej

Nabór Kandydatów na stanowiska animatora boisk Orlik

16-01-2018 Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora boisk Orlik w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Rzerzęczycach oraz w Nieznanicach.

Czytaj więcej

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

11-01-2018 Komunikaty

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice przyjętego uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 124/XVII/2000 z dnia 28 września 2000r. sporządzonego w granicach administracyjnych gminy Kłomnice.

Czytaj więcej

Wszczęto postępowanie scaleniowe gruntów w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków

10-01-2018 Komunikaty

Informujemy, że Postanowieniem GN.042.2.5.2017.JD z dnia 09 stycznia 2018r Starosty Częstochowskiego zostało wszczęte postępowanie scaleniowe gruntów w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków.

Czytaj więcej

Uwaga rolnicy - I tura wniosków o zwrot podatku akcyzowego

08-01-2018 Komunikaty

Przypominamy rolnikom, że w dniach od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. przyjmowana jest I tura wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód...

Czytaj więcej

Informacja o wynikach oceny naboru 1/2017 oraz 2/2017

05-01-2018 Komunikaty

Informacja o wynikach oceny naboru 1/2017 oraz 2/2017

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" informuje, iż w dniu 1 grudnia  2017 r. Rada Stowarzyszenia dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborach 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej. Poniżej znajdziecie Państwo listy operacji : Lista operacji niezgodnych z LSR  w konkursie 1/2017 Lista...

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów - styczeń 2018

27-12-2017 Odbiór odpadów komunalnych

 Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: styczneń 2018 r.

Czytaj więcej

Betlejemskie Światełko dotarło do Gminy Kłomnice

20-12-2017 Wiadomości

Betlejemskie Światełko dotarło do Gminy Kłomnice

Harcerze i zuchy z terenu Gminy Kłomnice odwiedzili 20 grudnia Urząd Gminny Kłomnice i przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju.

Czytaj więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Kłomnice

19-12-2017 Komunikaty

Zgodnie z Postanowieniem nr 10/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 28.12.2017 XXXIX Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

Czytaj więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

14-12-2017 Komunikaty

Zgodnie z Postanowieniem nr 9/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 18.12.2017 XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

Czytaj więcej

Mikołaj!

11-12-2017 Wiadomości

Mikołaj!

Corocznie realizowany ze środków G.K.R.P.A. „Mikołaj” tym razem odbył się w nieco w innej scenerii.

Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 1/2018/G

08-12-2017 Komunikaty

Nabór do projektu grantowego Promocja obszaru LGD „Razem na wyżyny ” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej.

Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 1/2018

08-12-2017 Komunikaty

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 1/2018

Nabór do przedsięwzięcia: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

Czytaj więcej

Zapowiedzi

Potańcówka w karnawale
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu