Projekt CIS

W związku z realizacją projektu pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową”  zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej, dotyczącej zakupu i dostawy nowych maszyn i urządzeń mechanicznych będących wyposażeniem warsztatu porządkowego z elementami ogrodnictwa do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na potrzeby realizacji w/w projektu.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu