Komunikaty

Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00). W związku z powyższym Komisja przypomina obwodowym komisjom wyborczym o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza, prosi wyborców o uwzględninie tej zmiany, w celu uniknięcia nieporozumień, kiedy  będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego, a nie wezmą pod uwagę wskazanej wyżej zmiany.

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Wiesław Kozielewicz

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu