Komunikaty

POSTANOWIENIE  NR  4/2017

   

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" ogłasza
NABÓR 2/2017/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.

INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”

Słowa kluczowe:
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu