Komunikaty

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" ogłasza
NABÓR 2/2017/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.

INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”

Słowa kluczowe:

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że II rata podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie pobierana przez sołtysa.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Gminy Kłomnice 76 8264 0002 2000 0000 0039 0147 w Banku Spółdzielczym Kłomnice (bez dodatkowych opłat) lub w kasie Urzędu Gminy Kłomnice.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu