Wiadomości oświatowe

Reforma oświaty w Gminie Kłomnice

archiwum

Reforma oświaty w Gminie Kłomnice

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w związku z reformą oświaty na podstawie art. 210 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w związku z Art. 191 ustawy wspomnianej ustawy, Rada Gminy Kłomnice uchwaliła w dniu 29 marca 2017 roku plan sieci szkół podstawowych oraz plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kłomnice, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Na terenie Gminy Kłomnice funkcjonuje obecnie 7 zespołów szkół, w skład których wchodzą gimnazja oraz szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałami przedszkolnymi. Od września br. placówki te staną się szkołami podstawowymi o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi. Przy każdej ze szkół przez najbliższe 2 lata prowadzone będą klas dotychczasowych publicznych gimnazjów.

Tym samym w okresie od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku na terenie Gminy Kłomnice funkcjonować będą następujące placówki:

  1. Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, 42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1, o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Kłomnicach,
  2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach, Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 91, 42-270 Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Rzerzęczycach,
  3. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Garnku,
  4. Szkoła Podstawowa w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Witkowicach,
  5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie, Zawada, ul. Częstochowska 8, 42-270 Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zawadzie,
  6. Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie, Skrzydlów, ul. Główna 6a, 42-270 Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Skrzydlowie,
  7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konarach, Konary, ul. Szkolna 3, 42-270 Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum w Konarach.

Obwody szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów pozostają bez zmian.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu