Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Ponad ćwierć miliona złotych dla organizacji z naszej gminy

Wójt Gminy Kłomnice rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice. W konkursach ofert wzięło udział 31 organizacji, które złożyły 46 ofert.  Łączna wartość środków przeznaczonych przez Gminę Kłomnice dla organizacji to 263 tys. zł.

Wyniki otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice  w roku 2017

Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Dotacja
Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z naturą „GRUSZKA” Rzerzęczyce Alternatywne formy spędzania wolnego czasu- rodzinne wędkowanie 2 000zł
Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie Sport alternatywą dla uzależnień 5 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej Zdrowo spędzony czas 3 000zł
Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom 12 000zł
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy serca dla dzieci” Dbam o swoje zdrowie 1 500 zł
Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice. Tajemniczy ogród 2 000 zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Świetlica dla dzieci i młodzieży OCHRONKA 9 000zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Świetlica NASZA PRZYSTAŃ 2017 zaprasza 9 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach Nie pij. Nie pal. Zwiedzaj 3 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie Promowanie wśród członków OSP oraz mieszkańców Skrzydlowa spędzania czasu bez alkoholu oraz innych używek, poprzez organizowanie wspólnego wypoczynku 3 000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach Remont świetlicy etap 2, zakup instrumentów muzycznych 4 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęczycach Promowanie wśród członków OSP oraz mieszkańców Rzerzęczyc spędzania czasu bez alkohol oraz innych używek poprzez zorganizowanie wspólnej wycieczki 3 000zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice Zakręceni na sportowo 15 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice - Witkowice Zapraszamy do OSP Chorzenice- Witkowice 4 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów , poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw społecznych 3 000zł
Klub Sportowy WARTA ZAWADA Z alkoholem nie wygrasz – stawiaj na sport 7 500zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice Sztuka i edukacja 8 500zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Częstochowa Piknik rodzinny z warsztatami pierwszej pomocy 1 000zł
Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” Zawada Organizacja IX edycji imprezy plenerowej „Noc Świętojańska” nad rzeką Wartą w Zawadzie Brak dofinansowania
Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach Cykl turniejów sportowych dla młodzieży wiejskiej powiatu częstochowskiego 2 000zł
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”, Kłomnice Pracownia modelarska „MUSTANG” 1 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 3 000zł
Akademia Sportowo-Rekreacyjna „Okinawa Uechi-Ryu”, Kłomnice Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 2 000zł
Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Pod dobrymi skrzydłami 1 500zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież 3 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice – Garnek Organizacja zajęć sportowo-integracyjnych wśród członków OSP KARCZEWICE-GARNEK 3 000zł

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku

Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Dotacja
Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice. Koło Gospodyń Wiejskich Garnkowianki. 700zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kłomnicach. Działania na rzecz seniorów, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym gminy. 4 900zł
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”, Kłomnice Warsztaty Tańca Cygańskiego 700zł
Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Babcia kocha, uczy i wychowuje - popołudniowe spotkania międzypokoleniowe. 700zł

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku

Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Dotacja
Klub Sportowy WARTA ZAWADA Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Gminy Kłomnice w 2017 roku 22 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej „Sportowo – Zdrowo” 700zł
Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce ORKAN Rzerzęczyce 34 000zł
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy serca dla dzieci” Sport daje moc 500zł
Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej 8 000zł
Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z naturą „GRUSZKA”
Rzerzęczyce
Propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego 500zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice W zdrowym ciele zdrowy duch 8 000zł
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”, Kłomnice Zdrowa rodzina 500zł
Stowarzyszenie „SPARTA” Szkolenie dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu „SPARTA” 1 000zł
Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie Piłka nożna dla wszystkich 16 000zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice Zakręceni na sportowo 50 000zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice 700zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Częstochowa Propagowanie przez Harcerzy aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego 500zł
Akademia Sportowo-Rekreacyjna „Okinawa Uechi-Ryu” Kłomnice II Ogólnopolski Turniej Karate w Garnku 1 000zł

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”

Skrzydlów

VII Gminny Rajd Rowerowy „Gmina Kłomnice z rowerowego siodełka” 500zł
Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice – Garnek Organizacja zajęć sportowych w sołectwie Karczewice 700zł

Podpisanie umowy z dofinansowanymi organizacjami odbędzie się po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisu poszczególnych działań.

Wymienione załączniki należy dostarczyć do tutejszego Urzędu Gminy, pok. 109 w terminie do dnia 10.03.2017. Bliższych informacji udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.109 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 113.

DRUKI

zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisu poszczególnych działań

Załączniki:
Pobierz plik (Zalaczniki_do_umowy.doc)Zalaczniki_do_umowy.doc[ ]122 kB
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu