Menu

Ostrzeżenia

Nowe deklaracje za gospodarowanie odpadami

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w Gminie Kłomnice, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z podjętą dnia 28 marca 2019 r. uchwałą Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 maja br. zmianie uległa wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz metoda ustalenia tej opłaty. Od miesiąca maja br. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy naliczana będzie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość na terenie Gminy Kłomnice.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:
- 13,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
- 26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Wobec powyższego w maju br. właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w Gminie Kłomnice, na których zamieszkują mieszkańcy.

Powyższą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Kłomnice, II piętro, pok. 201

Załączniki:
Pobierz plik (Nowy Wzór Deklaracji.doc)Nowy Wzór Deklaracji.doc[Wzór deklaracji]79 kB
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu