Projekt CIS

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją projektu pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową”  zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej, dotyczącej zakupu i dostawy nowych maszyn i urządzeń mechanicznych będących wyposażeniem warsztatu porządkowego z elementami ogrodnictwa do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na potrzeby realizacji w/w projektu.

  1. Zamawiający: Gmina KŁOMNICE (partner Projektu), w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu po stronie partnera z siedzibą 42 – 270 Kłomnice, przy ul. Strażackiej 18 A wraz z Fundacją na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice (lider projektu)
  2. Opis przedmiotu zamówienia:  Kod CPV 16311000-8 – Kosiarki do trawników, 16160000 – 4 - Różny sprzęt ogrodniczy

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych maszyn i urządzeń mechanicznych będących wyposażeniem warsztatu porządkowego z elementami ogrodnictwa godnych ze szczegółowym opisem specyfikacji załączonym do niniejszego zaproszenia.

Wiecej w załącznikach.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu