Komunikaty

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Zawada

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że II rata podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie pobierana przez sołtysa.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe Gminy Kłomnice 76 8264 0002 2000 0000 0039 0147 w Banku Spółdzielczym Kłomnice (bez dodatkowych opłat) lub w kasie Urzędu Gminy Kłomnice.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk

   

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu