Rolnictwo

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptasiej na podstawie § 1ust. l pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obowiązuje nakaz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 85 aa ust. 1 pkt 15 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 poz. 1539 ze zm.) cytując: ,,Kto, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności."

Proszę o przekazanie niniejszej informacji wszystkim posiadaczom drobiu.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu