Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Wójt Gminy Kłomnice rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice. W konkursach ofert wzięło udział 31 organizacji, które złożyły 46 ofert.  Łączna wartość środków przeznaczonych przez Gminę Kłomnice dla organizacji to 263 tys. zł.

W dniu 25 listopada 2016 r. Rada Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia dla wniosków złożonych w naborach na podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej oraz infrastrukturę. 
Więcej informacji: http://razemnawyzyny.pl/wyniki-przeprowadzonych-naborow-wnioskow/.

Słowa kluczowe:
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu