Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Obudź swój potencjał

Obudź swój potencjał

Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie zapraszają mieszkańców Gminy Kłomnice, w wieku 18 – 25 lat., osoby nieuczące się i niepracujące do udziału w projekcie „Obudź swój potencjał” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt umożliwia uzyskanie, podwyższenie lub zmianę posiadanych kwalifikacji zawodowych podczas kursów, nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach 3-miesiecznego stażu zawodowego, nabycie wiedzy z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczne. Ponadto istnieje możliwość uzyskania innych umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy: kursy językowe, kurs komputerowy, kurs ECDL, prawo jazdy kat. B, kurs przedsiębiorczości, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku.

Dla uczestników projektu przewidziano stypendium zarówno za ukończony kurs zawodowy jak i 3-miesięczny staż zawodowy, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, materiały dydaktyczne, wyżywienie podczas zajęć dydaktycznych, ubezpieczenie zdrowotne i NNW, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy do projektu przyjmowane są pod nr tel.: 34 363 30 58 lub 514 516 479 oraz osobiście w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 piętro I, pokój 102.

 

 

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu