Gospodarka komunalna

Informujemy mieszkańców Gminy Kłomnice o możliwości odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr 34 328-11-22 wew. 119 lub osobiście w Urzędzie Gminy Kłomnice II piętro, pok. 201.
Po dokonaniu powyższego zgłoszenia zostanie podany termin odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionego przed posesją.

Gospodarka odpadami w Gminie Kłomnice

Wysokość stawki opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe oraz od sposobu zbierania odpadów (segregowane, niesegregowane).

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu